23 mrt 2007 16:00

Explosieve oorlogsresten

Protocol over explosieve oorlogsresten bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die buitensporig leed kunnen veroorzaken of een niet-onderscheidende werking hebben

Protocol over explosieve oorlogsresten bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die buitensporig leed kunnen veroorzaken of een niet-onderscheidende werking hebben

De ministerraad keurde een ontwerp van wet goed dat minister van Buitenlandse Zaken De Gucht voorstelde voor de instemming met het Protocol inzake de explosieve oorlogsresten bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben (Protocol V - Genève 28 november 2003) Protocol V handelt over het probleem van de explosieve oorlogsresten Sinds enkele jaren wijzen verscheidene organisaties die op humanitair gebied werkzaam zijn zoals het Internationaal Comité van het Rode Kruis en het Internationaal Humanitair Ontmijningscentrum op het risico dat de burgerbevolking door deze explosieve resten loopt. Door het Protocol goed te keuren zal men het aantal burgerslachtoffers na een conflict kunnen beperken en tot de ontwikkeling van het humanitair recht kunnen bijdragen. De bijzondere bepalingen over de bestaande explosieve oorlogsresten bescherming de humanitaire organisaties en zendingen tegen de gevolgen van de explosieve oorlogsresten. Ze regelen ook de hulpmaatregelen voor de problemen die met deze explosieve resten rijzen. Voor de toekomstige explosieve resten voorziet het protocol in bijzondere en dwingendere maatregelen. De landen die het Protocol ondertekenen worden verantwoordelijk voor de opruiming, het ophalen en de vernietiging van de explosieve resten, voor de registratie, de bewaring en het geven van inlichtingen over de gebruikte en achtergebleven explosieve munitie en voor de bescherming van de burgerbevolking en de burgerlijke goederen. Algemene preventieve maatregelen moeten het opduiken van explosieve oorlogsresten verder beperken.