23 mrt 2007 16:00

ITER project

Internationale reactor voor beheerste thermonucleaire fusie ITER

Internationale reactor voor beheerste thermonucleaire fusie ITER

De ministerraad nam kennis van een nota die minister van Energie Marc Verwilghen voorstelde over de implicaties voor België van de overeenkomst over de realisatie van de internationale reactor voor beheerste thermonucleaire fusie ITER. Kernfusie zal een veilige en haast onuitputtelijke en milieuvriendelijke energiebron zijn. Het ITER project wil de wetenschappelijke haalbaarheid van fusie bevestigen en de technologische haalbaarheid aantonen. De nota beschrijft de financiële impact van de ITER overeenkomst voor België, dat het EURATOM-verdrag ondertekend heeft, en stelt ook maatregelen voor waardoor het Belgisch onderzoek kan bijdragen tot het succes van ITER. De bedoeling is ook een billijke return aan de Belgische onderzoeksinstituten en de Belgische industrie van de financiële bijdragen van België te verzekeren, omdat het principe van de evenredige compensatie niet van toepassing is.