23 mrt 2007 16:00

Grensoverschrijdende samenwerking met Frankrijk

Grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg tussen België en Frankrijk goedgekeurd

Grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg tussen België en Frankrijk goedgekeurd

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat instemt met het raamakkoord over de grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg tussen België en Frankrijk. Het akkoord legt het juridische kader vast voor de samenwerking tussen de beide landen voornamelijk om de bewoners van het grensgebied een betere toegang te bieden tot kwalitatieve verzorging en de continuïteit van die zorg te garanderen. Het akkoord is van toepassing op alle personen die recht hebben op de verstrekkingen van de Franse en de Belgische ziekteverzekering en die in het grensgebied wonen en verblijven.