23 mrt 2007 16:00

Dienst voor de overzeese sociale zekerheid

Nieuwe doelstellingen van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid moeten kwaliteit en efficiëntie bevorderen

Nieuwe doelstellingen van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid moeten kwaliteit en efficiëntie bevorderen

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte legde een ontwerp van koninklijk besluit aan de ministerraad voor dat de voorlopige regels vastlegt voor de gekwantificeerde doelstellingen op het vlak van efficiëntie en kwaliteit van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid. (kb van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid) Het ontwerp legt voor het geheel van doelstellingen uit de eerste bestuursovereenkomst van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid de prestatienormen vast die hij moet bereiken volgens een bepaalde opvolgingstabel. Het besluit neemt verder de regels over betreffende de budgettaire autonomie, de relaties met de staat en de opvolging van de doelstellingen die al overeengekomen waren. Er komen wel een aantal vernieuwingen bij zoals de verfijning van bepaalde indicatoren en de invoering van nieuwe doelstellingen op het vlak van de interne kwaliteitscontrole en de controle van de verzekerbaarheid. Die laatste controle is belangrijk om er zeker van te zijn dat alle toegekende uitkeringen ook deel uitmaken van zijn opdrachten en niet van een andere tak van de sociale zekerheid.