23 mrt 2007 16:00

Verstrekkingen dermatologie

De behandeling van wijnvlekken met laser wordt eveneens opgenomen in de verzekering voor zelfstandigen

De behandeling van wijnvlekken met laser wordt eveneens opgenomen in de verzekering voor zelfstandigen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verplichte verzekering voor zelfstandigen uitbreidt tot de behandeling van wijnvlekken met laser. Die verstrekking wordt dus een "groot risico". Het ontwerp, dat werd ingediend door minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte en minister van Middenstand Sabine Laruelle, treedt in werking op 1 april 2007. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd.