23 mrt 2007 16:00

Regie der gebouwen

Huur van gebouwen in Brussel voor FOD Justitie en POD Maatschappelijke integratie

Huur van gebouwen in Brussel voor FOD Justitie en POD Maatschappelijke integratie

De ministerraad keurde het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders goed om de Regie der Gebouwen op te dragen: - gebouwen in de Regentschapsstraat 61-63 en in de Allardstraat 40-42 in Brussel opnieuw te huren voor de diensten van FOD Justitie. - een bijkomende halve verdieping in de Brouckère Tower in Brussel tijdelijk te huren voor POD Maatschappelijke integratie.