23 mrt 2007 16:00

Ziekenfondsen

Gebruik van reserves om het financieel evenwicht van volgend boekjaar te bereiken

Gebruik van reserves om het financieel evenwicht van volgend boekjaar te bereiken

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over het gebruik van reserves door ziekenfondsen. Het ontwerp dat een voorstel is van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte, voert artikel 71ter, eerste lid uit van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Het ontwerp schrijft voor dat om het financieel evenwicht te waarborgen, de ziekenfondsen en de landsbonden de financiële reserves van hun diensten kleine risico's binnen een beperkte mate mogen gebruiken, als die reserves een bepaald niveau bereiken. Deze regels worden al jaren toegepast, maar ze waren enkel vermeld in een administratieve omzendbrief van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.