23 mrt 2007 16:00

Welvaartsaanpassing van uitkeringen voor beroepsziekten

Welvaartsaanpassing met 2% van de uitkeringen voor beroepsziekten

Welvaartsaanpassing met 2% van de uitkeringen voor beroepsziekten

De ministerraad keurde het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte goed dat de uitkeringen voor beroepsziekten aanpast aan de welvaart. (kb van 17 juli 1974 - gecoördineerd op 3 juni 1970) Het voorstel verhoogt voor 2007 met 2% de uitkeringen voor beroepsziekten die dateren van 2000 en 2001, de uitkeringen die 20 jaar of langer geleden ingingen en de uitkeringen voor de beroepsziekten vergoed op forfaitaire basis. Voor 2008 verhoogt het de uitkeringen die 15 tot 20 jaar geleden zijn ingegaan en vanaf 2008 worden de uitkeringen van de beroepsziekten die ten minste 6 jaar geleden ingingen met 2% verhoogd. Vanaf 2009 geldt die maatregel ook voor de beroepsziekten die ten minste 15 jaar geleden zijn ingegaan. Het voorstel voert de beslissing van de sociale partners uit om de sociale zekerheid en de oudste uitkeringen structureel aan te passen. Het voorstel kreeg een postitief advies van de Centrale raad voor het bedrijfsleven en de Nationale arbeidsraad.