23 mrt 2007 16:00

Regie der gebouwen

Oprichting van pool van architecten

Oprichting van pool van architecten

De ministerraad keurde de ministerraad het voorstel van minister van Financiën goed om de Regie der gebouwen opdracht te geven een theoretische pool van 12 jonge architecten op te richten die bij de Regie der gebouwen hun reglementaire stage van twee jaar zullen doorlopen met een stagecontract. In 2007 worden vier architecten aangeworven volgens de procedure van het koninklijk besluit van 5 juli 1996.