23 mrt 2007 16:00

Drie overeenkomsten met Vietnam over de adoptie van kinderen

Overeenkomst over de adoptie van kinderen tussen Vietnam, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap

Overeenkomst over de adoptie van kinderen tussen Vietnam, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap

De ministerraad ging akkoord met drie voorontwerpen van wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake adoptie van kinderen tussen respectievelijk de Vlaamse Gemeenschap van België en de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam, de Franse Gemeenschap van België en de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam en de Duitstalige Gemeenschap van België en de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam. (ondertekend in Brussel op 17 maart 2005) De overeenkomsten hebben als doel de talrijke ontsporingen te voorkomen die zich hebben voorgedaan bij de interlandelijke adoptie van kinderen uit Vietnam: twijfelachtige herkomst van de kinderen, corruptie van tussenpersonen, omvang van de financiële stromen, groeiende en problematische aanwezigheid op Vietnamees grondgebied van niet-begeleide buitenlandse kandidaat-adoptanten. Adoptie is een federale en een communautaire bevoegdheid. Aangezien de Raad van State van oordeel is dat de overeenkomsten gemengde verdragen zijn, moet ook de federale staat ze bekrachtigen. Zodra ze in werking zijn getreden, kunnen personen die in België verblijven opnieuw Vietnamese kinderen adopteren.