23 mrt 2007 16:00

Latijns-Amerika en de Caraïben

Beleidsnota over Latijns-Amerika en de Caraïben

Beleidsnota over Latijns-Amerika en de Caraïben

De ministerraad nam kennis van een algemene beleidsnota over Latijns-Amerika en de Caraïben. Die nota, die minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht voorlegde, is het resultaat van overleg tussen de Belgische diplomatieke en consulaire posten in Latijns-Amerika en het hoofdbestuur van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De nota moet een brede discussie op gang brengen over de ontwikkeling van Latijns-Amerika en de Caraïben, om de politieke en economische betrekkingen van België met de landen van dit uitgestrekte geheel een nieuwe impuls te geven. De nota volgt op de eerdere Aziënota die de ministerraad van 5 mei 2006 heeft goedgekeurd.