23 mrt 2007 16:00

Internationale geldigheid van strafvonnissen

Instemming met het Europees Verdrag over de internationale geldigheid van strafvonnissen

Instemming met het Europees Verdrag over de internationale geldigheid van strafvonnissen

De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed over de instemming met het Europees verdrag over de internationale geldigheid van strafvonnissen. ('s Gravenhage 28 mei 1970) Het verdrag erkent de geldigheid op internationaal vlak van definitieve vonnissen van een strafrechter, met de bedoeling dat ze worden uitgevoerd in een ander land dan dat waartoe de rechter behoort. Strafvonnissen zijn normaal niet uitvoerbaar buiten het land waar ze zijn uitgesproken. Het systeem voor de erkenning van de internationale geldigheid van strafvonnissen bestaat in het algemeen niet in België. Daarom is een nieuwe wetgeving vereist die de praktische regels ervoor voorschrijft, ook al is het verdrag rechtstreeks van toepassing in het Belgisch recht. De inwerkingtreding van het Europese verdrag is een belangrijke stap in de evolutie van het internationale strafrecht en het strafrecht van de Raad van Europa. Hierdoor beschikken de regeringen over nieuwe en doeltreffender middelen om de maatschappij te beschermen en zo kunnen ze een succesvol strafbeleid ontwikkelen waarin ze de nadruk leggen op de reclassering van de delinquent.