23 mrt 2007 16:00

Toelage voor ervaringsdeskundigen

Toelage voor de ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

Toelage voor de ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

Op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Christian Dupont heeft de ministerraad beslist een toelage toe te kennen aan de ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Sinds oktober 2005 zijn binnen de verschillende federale overheidsdiensten 16 ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting aan de slag. Ze vormen de schakel tussen de kansarmen en het beleid. Ze begeleiden hen op administratief gebied en vormen een belangrijke informatiebron voor de administratieve diensten in hun communicatie met het doelpubliek. Zo wordt de dienstverlening van de overheid toegankelijker voor mensen in armoede. De ervaringsdeskundigen hebben een voltijdse arbeidsovereenkomst met POD Maatschappelijke Integratie, maar worden in de verschillende overheidsdiensten ingezet. Ondertussen volgen ze een opleiding. In afwachting van de erkenning van deze opleiding door de Gemeenschappen (die hen zal toelaten een niveau te stijgen), wil de minister van Maatschappelijke Integratie dat de belangrijke bijdrage van deze ervaringsdeskundigen ook financieel wordt erkend. Daarom heeft de minister van Maatschappelijke Integratie beslist een toelage toe te kennen van 1.500 euro per jaar. Hiermee kan het salarisverschil worden gecompenseerd in afwachting van de erkenning van het diploma.