28 mrt 2003 16:00

Belgisch-Chinees Investeringsfonds

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad de oprichting goed van een Belgisch-Chinees Investeringsfonds, het "China-Belgium Direct Equity Fund" (*).

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad de oprichting goed van een Belgisch-Chinees Investeringsfonds, het "China-Belgium Direct Equity Fund" (*).

Vier oprichters liggen aan de basis van dit fonds: de Chinese overheid, de Belgische overheid en twee banken (Fortis Bank en Haitong Securities). De Chinese en Belgische overheid dragen elk 8,5 miljoen euro bij, terwijl de banken elk 10 miljoen euro bijdragen. Ook privé-investeerders zullen tot het Fonds bijdragen om tot een kapitaalbasis van 100 miljoen euro te komen. (*) zie eveneens bericht nr. 36 van de Ministerraad van 28 februari 2003.