04 apr 2003 17:00

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Op voorstel van mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, en belast met de Landbouw, en de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de Raad van Bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB).

Op voorstel van mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, en belast met de Landbouw, en de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de Raad van Bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB).

De volledige Raad van Bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau moet worden hernieuwd.