23 jan 2004 13:00

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de mandaten van sommige leden van de Raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) verlengt (*).

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de mandaten van sommige leden van de Raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) verlengt (*).

Het ontwerp verlengt de mandaten van de 5 effectieve en van de 5 plaatsvervangende leden die de federale overheid vertegenwoordigen. Ze werden benoemd bij het koninklijk besluit van 8 april 2003 voor een maximumperiode die overeenstemt met de regeringsperiode. (*) krachtens de wet van 7 juli 2002.