15 dec 2010 11:08

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Samenstelling van het directiecomité van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Samenstelling van het directiecomité van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de samenstelling van het directiecomité van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) vaststelt. Het ontwerp werd voorgesteld door minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle.

Het directiecomité van het BIRB omvat de titularissen van een managementfunctie, en twee personeelsleden van elke taalrol die tot klasse A4 behoren, of bij gebrek daaraan twee personeelsleden die tot klasse A3 behoren en de meeste anciënniteit in hun klasse hebben. De directieraad bestaat uit de leden van het directiecomité.