18 mrt 2011 11:30

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Samenstelling van het directiecomité van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau - tweede lezing

Samenstelling van het directiecomité van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau - tweede lezing

De ministerraad keurt, in tweede lezing en na goedkeuring van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling van het directiecomité van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) vaststelt. Het ontwerp werd voorgesteld door minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle.

Het directiecomité van het BIRB omvat de titularissen van een managementfunctie en twee personeelsleden van elke taalrol van klasse A4, of bij gebrek eraan twee personeelsleden van klasse A3 die de meeste anciënniteit in hun klasse hebben. De directieraad bestaat uit de leden van het directiecomité.