26 okt 2005 18:00

Belgisch – Japans sociaal zekerheidsverdrag

Aanpassing van betaling sociale zekerheidsbijdragen van Japanners in België

Aanpassing van betaling sociale zekerheidsbijdragen van Japanners in België

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst tussen België en Japan inzake sociale zekerheid (*). Het ontwerp is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken. Het verdrag, dat voor de Japanse bedrijfswereld zeer belangrijk is, heeft twee belangrijke doelstellingen: - de Japanse werknemers die door het Japanse bedrijf tijdelijk naar België zijn gestuurd, zullen geen sociale bijdragen meer moeten betalen in België. Ze betalen uitsluitend in Japan bijdragen en zijn bijgevolg tijdens hun verblijf in België uitsluitend onderworpen aan het Japanse sociale zekerheidsstelsel; - de Japanse werknemers die in België wel sociale bijdragen betaald hebben of zullen betalen behouden hun pensioenrechten. Als deze werknemers België verlaten, zullen ze de dag dat ze de pensioenleeftijd bereikt hebben hun ouderdoms – of overlevingspensioen uitbetaald krijgen ongeacht of ze zich in België bevinden of niet. België is het vierde land in de wereld, na Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika waarmee Japan een dergelijk verdrag afsluit. Aangezien dit verdrag voor de Japanse bedrijven in België een belangrijke besparing betekent komt dit zeker ten goede voor het aantrekken van Japanse investeringen in België, en dus van de werkgelegenheid. Bovendien bevestigt dit verdrag de goede verstandhouding van ons land met Japan en het belang dat er gehecht wordt aan het creëren van een goed investeringsklimaat voor de Japanse bedrijven. Het verdrag waarborgt hetzelfde voor de Belgische werknemers in Japan. (*) ondertekend in Brussel op 23 februari 2005.