17 jul 2009 11:53

Belgisch technische coöperatie

Ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de BTC

Ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de BTC

Personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie krijgen recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking om zieke gezins- en familieleden bij te staan. De ministerraad heeft  op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat hun die rechten toekent. 

Aangezien het statuut van de personeelsleden van de BTC juridisch nog niet is vastgelegd, is er tot nu toe geen basis om hun het recht op die twee vormen van loopbaanonderbreking toe te kennen. Het ontwerp legt de bedragen van de uitkeringen vast en de wijze waarop het oudersshap en de loopbaanonderbreking kunnen worden opgenomen.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.