13 jan 2023 19:34

Belgisch voorzitterschap van de EU: overdracht van kredieten naar de FOD Economie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne akkoord met de overdracht van kredieten uit de interdepartementale provisie voor de dekking van de uitgaven in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie naar de kredieten van de FOD Economie.

Ingevolge de beslissing van de ministerraad van 28 oktober 2022 werd een interdepartementale provisie aangelegd binnen de FOD BOSA om de uitgaven van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in de eerste helft van 2024 te dekken. Om de uitgaven in 2023 te dekken, wenst de FOD Economie een herverdeling van deze provisie naar zijn kredieten aan te vragen.

Het gaat om een overdracht van 1 985 000 euro aan vastlegging en vereffening van de interdepartementale provisie voor de dekking van de uitgaven van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie naar de kredieten van de FOD Economie, voor behoeften op het vlak van personeelskredieten.