12 mei 2023 15:57

Belgisch voorzitterschap van de EU: overdracht van kredieten naar de FOD Economie

De ministerraad gaat akkoord met de overdracht van kredieten voor de dekking van de uitgaven in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie naar de kredieten van de FOD Economie.

Het gaat om een overdracht van 150.000 euro die werd voorzien voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de FOD Justitie in het kader van de interdepartementale provisie voor de dekking van de uitgaven in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie, naar de FOD Economie. Deze verschuiving moet de FOD Economie toelaten om de Informele Raad “Consumenten” te organiseren tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie.