24 feb 2006 16:00

Belgische ambassade in Tokio

Start van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor de selectie van een koper-aannemer

Start van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor de selectie van een koper-aannemer

De Ministerraad besliste om een onderhandelingsprocedure met bekendmaking te starten voor de selectie van een koper-aannemer, die de Belgische ambassade in Tokio zal heropbouwen. Het is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken. Het is de bedoeling om een nieuw gebouw te verwerven voor de diplomatieke vertegenwoordiging van België in Tokio (kanselarij, residentie, woningen). De aankoop wordt gefinancierd door de verkoop van het terrein van de huidige ambassade, dat eigendom is van de Belgische Staat. De gunningscriteria houden rekening met: - de opbrengst van de verkoop van het terrein, - de waarde van het gebouw, - de voorgestelde uitvoeringstermijn, - de capaciteit van het project om rekening te houden met de eigenheid van België, - het voorstel van tijdelijke kanselarij, residentie en woningen, - de operationele kost van het gebouw.