23 jul 2021 19:51

Belgische bijdrage aan de financiering van de schuldkwijtschelding door het IMF voor Somalië

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed betreffende de Belgische bijdrage aan de financiering van de schuldkwijtschelding door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ten gunste van Somalië.

De ministerraad stemt in met de Belgische bijdrage aan de financiering van de schuldkwijtschelding door het IMF ten gunste van Somalië ten bedrage van 2,36 miljoen speciale trekkingsrechten. 

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.