28 jan 2022 17:05

Belgische bijdrage aan de operaties in Afrika in 2022

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met de Belgische bijdrage aan de operaties in het kader van de steun aan de Ecoles nationales à vocation régionale, van de Maritime Capacity Building en van de bilaterale samenwerking in Afrika in 2022.

In het kader van haar tweede kerntaak, de collectieve veiligheid, heeft Defensie de afgelopen jaren via diverse engagementen reeds bijgedragen aan de stabiliteit van bepaalde regio's in Afrika. Defensie wil in 2022 militairen inzetten in Afrika, in het kader van de ondersteuning aan de Ecoles Nationales à Vocation Régionale (ENVR), in het kader van de Maritime Capacity Building en tot slot in een bilateraal kader in Noord-, West-, en Centraal-Afrika, alsook in de Sahelregio.