22 apr 2005 17:00

Belgische bijdrage in Kosovo

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het behoud van de Belgische compagnie BELUKOS in de multinationale brigade in Mitrovica (MNB NE) van KFOR, voor minstens één jaar tot begin april 2006.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het behoud van de Belgische compagnie BELUKOS in de multinationale brigade in Mitrovica (MNB NE) van KFOR, voor minstens één jaar tot begin april 2006.

Sinds 1999 neemt België deel aan de NAVO-operatie in Kosovo. Op dit ogenblik is de toestand nog steeds gespannen. Om de komende overgang naar een meer flexibele Task Force structuur voor te bereiden, besliste de Ministerraad na overleg met de NAVO de huidige structuur te behouden. De Belgische Defensie zal dus de huidige bijdrage, namelijk een gevechtscompagnie van ongeveer 200 militairen, behouden. Daarnaast zal ze haar aandeel van ongeveer 10 militairen in het hoofdkwartier van KFOR in Pristina inbrengen.