22 apr 2005 17:00

Ministerraad van 22 april 2005

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 22 april 2005, Wetstraat 16 om
11 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 22 april 2005, Wetstraat 16 om 11 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft eerst een overzicht gegeven van de belangrijkste punten van de begrotingscontrole, die de Ministerraad vandaag heeft goedgekeurd. Hij verheugde zich erover dat de regering twee belangrijke sociaal-economische klippen heeft genomen, namelijk het IPA en de begroting. Nu deze twee debatten zijn afgerond, kan de regering zich de volgende maanden volledig concentreren op het debat over de eindeloopbaan.

Bevordering en bescherming van investeringen BLEU-Pakistan

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgische-Luxemburgse Economische Unie en de Islamitische Republiek Pakistan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (*).

Verdrag van 's Gravenhage 1954

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met het tweede protocol inzake het verdag van 's Gravenhage van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict (*).

NAVO zetel

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de concessie aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie van een terrein voor de uitbreiding en de inplanting van de nieuwe infrastructuur van de Permanente Zetel van deze Organisatie (*). Daarnaast keurde de Ministerraad ook een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de concessie aan de NAVO van een terrein voor de uitbreiding, de aanpassing en de verbouwing van de Permanente Zetel van deze Organisatie (**).