22 apr 2005 17:00

Weigering van huwelijksvoltrekking

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek.

Het voorontwerp van wet introduceert de uitwisseling van gegevens tussen gemeenten, wanneer een huwelijksvoltrekking wordt geweigerd. Zo'n weigering kan gebeuren als de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de huwelijksaangifte is gedaan, beslist dat een van de grondvoorwaarden van het huwelijk niet is vervuld. Die voorwaarden zijn beschreven in de artikels 144 en 164 van het Burgerlijk wetboek. Het gaat om de leeftijdvereiste, de vereiste een ongehuwde staat te hebben en de vereiste dat er geen verwantschaps- of aanverwantschapsbeletselen zijn. Als het huwelijk in een andere gemeente dan de verblijfplaats was aangekondigd, worden de inlichtingen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van inschrijving of van de actuele verblijfplaats van een van de partners overgemaakt. Maar de wet voorziet niet dat bij een latere wijziging van de hoofdverblijfplaats van een van de partners, de nieuwe gemeente van inschrijving ook over de weigering wordt ingelicht. Het voorontwerp schrijft voor dat de informatie over de weigering de personen volgt, wanneer ze zich in een nieuwe gemeente vestigen. Het voorontwerp werd voor advies aan de Raad van State voorgelegd.