22 apr 2005 17:00

ISAF Afganistan

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, stemde de Ministerraad in met de inzet van Belgische F16 ter ondersteuning van ISAF te Afganistan.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, stemde de Ministerraad in met de inzet van Belgische F16 ter ondersteuning van ISAF te Afganistan.

Om de uitbreiding van ISAF operaties naar West-Afganistan mogelijk te maken en een extra veiligheidsgarantie onder de vorm van luchtsteun voor de ISAF grondeenheden te bieden, liet SACEUR weten dat er gevechtsvliegtuigen in de Afgaanse regio nodig zijn. De inzet van de gevechtvliegtuigen gebeurt binnen het kader van de EPAF Expeditionary Air Wing. In overeenstemming met de bestaande akkoorden tussen landen van de European Participating Air Forces (EPAF) is de Belgische inzet in eerste instantie gericht op een nauwe samenwerking met Nederland. In de eerste fase levert België technische en logistieke steun aan het Nederlands detachement te Kabul. In de tweede fase zet België voor de duur van zes maanden, te beginnen vanaf 1 juli 2005, vier F-16 in Bagram, Afganistan in. Het Belgisch detachement zal opereren binnen een geïntegreerd Belgisch-Nederlands detachement.