22 apr 2005 17:00

Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Gelijke kansen, en de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot benoeming van een plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Gelijke kansen, en de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot benoeming van een plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Op voorstel van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap benoemt de Ministerraad de heer Hubert Beckers als plaatsvervangend lid van de Raad van bestuur van het centrum (*). Hij vervangt mevrouw Franziska Franzen, die ontslag nam. (*) zoals voorzien in het organiek statuut van het centrum, vastgelegd bij het koninklijk besluit van 28 februari 1993 en ingevoegd in het koninklijk besluit van 9 februari 1995.