22 apr 2005 17:00

Wetenschappelijk en technologisch onderzoek Defensie

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad het programma Wetenschappelijk en technologisch onderzoek 2005 van FOD Defensie goed.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad het programma Wetenschappelijk en technologisch onderzoek 2005 van FOD Defensie goed.

In een tijdspanne van 5 jaar werden zo'n 65 onderzoekers aangeworven om binnen FOD Defensie expertise in 21 domeinen op te bouwen en te onderhouden. Het programma wetenschappelijk en technologisch onderzoek dient als basis om het onderzoekspersoneel in dienst te nemen. Voor 2005 zijn 17 nieuwe studies ingeschreven. Het programma 2005 is begroot op 5.100.000 euro (waarvan 140.000 euro overgedragen aan de dotatie van het Legermuseum). Dat bedrag omvat de bezoldiging van de onderzoekers, de werkingskosten en klein materieel.