22 apr 2005 17:00

NV ASTRID

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de uitbreiding goed van de dienstverlening van NV ASTRID (*) en de daartoe opgestelde bedrijfsdocumenten.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de uitbreiding goed van de dienstverlening van NV ASTRID (*) en de daartoe opgestelde bedrijfsdocumenten.

ASTRID heeft als doel een radiocommunicatienetwerk voor spraak- en dataverkeer op te richten, te exploiteren, te onderhouden, aan te passen en uit te breiden. Het netwerk wordt gebruikt door de Belgische hulp- en veiligheidsdiensten, de Veiligheid van de Staat en van de instellingen, de vennootschappen of de verenigingen, van publiek of privaat recht, die voor hulpverlening en veiligheid instaan. De behoeften van de hulp- en veiligheidsdiensten zijn zodanig geëvolueerd, dat een aanpassing van de dienstverlening noodzakelijk werd. Ze wensten bijvoorbeeld meer draagbare outdoor en indoor radiodekking en 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 ondersteuning. Een uitbreiding van de infrastructuur en de operationele kosten was dus noodzakelijk. Die aanpassing is verwerkt in een nieuw bedrijfsplan, financieel plan inbegrepen, en leidde ook tot een aantal aanpassingen van het lopende beheerscontract. (*) vennootschap van publiek recht, opgericht door de wet van 8 juni 1998.