14 feb 2003 16:00

Belgische bijdrage tot "Headline Goal"

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, bepaalde de Ministerraad de Belgische bijdrage tot "Headline Goal" voor 2003. "Headline Goal" is het gemeenschappelijk defensieobjectief dat de Staatshoofden van de Europese Unie zich in december 1999 te Helsinki hebben gesteld.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, bepaalde de Ministerraad de Belgische bijdrage tot "Headline Goal" voor 2003. "Headline Goal" is het gemeenschappelijk defensieobjectief dat de Staatshoofden van de Europese Unie zich in december 1999 te Helsinki hebben gesteld.

Deze potentiële bijdrage blijft grosso modo dezelfde als deze van 2001. De nieuwe aanduidingen moeten het opstellen van de versie 2003 van de "Helsinki Forces Catalogue" (HFC) mogelijk maken. Dit rapport zal worden gebruikt ter voorbereiding van een conferentie over de defensiecapaciteiten binnen de Europese Unie (*). Het objectief dat in 1999 in Helsinki werd gesteld voorzag dat tegen einde 2003 de lidstaten binnen een termijn van 60 dagen een troepenmacht van 50 tot 60.000 man sterk moeten kunnen ontplooien en deze gedurende minstens één jaar moeten steunen. (*) tussen de Ministers van Defensie van de Europese Unie, in gemeenschappelijke zitting met de Ministers van Buitenlandse Zaken, op 19 en 20 mei e.k. en in het vooruitzicht van de Top van Thessaloniki op 20 juni 2003.