03 okt 2003 17:00

Belgische C-130 in Irak

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de deelname van een Belgisch C-130-vliegtuig aan humanitaire zendingen voor het " United Nations World Food Programme " (UN WFP).

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de deelname van een Belgisch C-130-vliegtuig aan humanitaire zendingen voor het " United Nations World Food Programme " (UN WFP).

Dit vliegtuig zal worden ingezet voor het vervoer van humanitair burgerpersoneel en vracht tussen Amman (Jordanië) en Bagdad (Irak). De operatie gaat van start op 1 oktober 2003, voor de duur van twee maanden, met eventuele verlenging na overleg tussen beide partijen.