28 nov 2003 16:00

Belgische C-130 tussen Jordanië en Irak

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, nam de Ministerraad akte van de verlenging van de Belgische deelname aan de inzet van een Belgische C-130, ten voordele van de Verenigde Naties, tussen Amman International Airfield (Jordanië) en Irak.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, nam de Ministerraad akte van de verlenging van de Belgische deelname aan de inzet van een Belgische C-130, ten voordele van de Verenigde Naties, tussen Amman International Airfield (Jordanië) en Irak.

Het samenwerkingsakkoord tussen de Verenigde Naties en Defensie voorzag een periode van twee maanden, van 1 oktober tot 30 november 2003. Het wordt dus verlengd tot 31 december 2003. Een vroegtijdige stopzetting van de operatie kan zich echter opdringen indien de veiligheidssituatie in de operatiezone verder negatief evolueert of indien zich een conflict met eventuele onvoorziene prioritaire opdrachten voordoet.