28 mrt 2003 16:00

Belgische deelname aan de EU geleide operatie in Macedonië

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de Belgische deelname aan de EU geleide operatie in de voormalige Joegoslavische Republiek van Macedonië.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de Belgische deelname aan de EU geleide operatie in de voormalige Joegoslavische Republiek van Macedonië.

Deze operatie is de eerste militaire operatie die onder leiding van de Europese Unie wordt georganiseerd. De Belgische bijdrage aan deze operatie is de volgende: - 1 hoofdofficier; - 2 officieren en 3 onderofficieren; - 3 helikopters type A-109 met een detachement van ongeveer 25 militairen. De kostenraming voor de Belgische deelname voor een periode van zes maanden bedraagt 2,58 miljoen euro.