22 feb 2018 15:09

Belgische deelname aan de militaire bijstandsactiviteit Flintlock 18 in Niger

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de Belgische deelname aan de militaire bijstandsactiviteit ‘Flintlock 18’ in Niger.

Flintlock is een jaarlijks samenwerkingsverband tussen westerse en Afrikaanse partnerlanden, aangestuurd door AFRICOM sinds 2006. Deze samenwerking heeft als doelstelling om de Counter Terrorism (CT)-capaciteit van de Afrikaanse Partnerlanden te versterken, evenals de samenwerking tussen deze landen, om zo de Afrikaanse bevolking beter te kunnen beschermen.

De inzet van het Belgisch detachement Flintlock 18 is voorzien te Tahoua in Niger tijdens maart en april 2018. Een verbindingselement zal ontplooid worden te Agadez. Het detachement zal uit ongeveer 25 militairen bestaan. De ervaring van de Belgische militairen in 'Military Assistance' en hun kennis van het Frans zijn onweerlegbare troeven die wezenlijk kunnen bijdragen aan Flintlock. Het kader van Flintlock laat Defensie toe om het multinationaal netwerk verder uit te bouwen en te versterken, de Afrika-ervaring uit te bouwen en 'Military Assistance' te bieden.