20 dec 2019 14:43

Belgische deelname aan de prefinanciering van het strategische infrastructuurplan van het NATO Support and Procurement Agency

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Philippe Goffin de Belgische deelname aan de prefinanciering van het strategische infrastructuurplan van het NATO Support and Procurement Agency (NSPA) goed.

Het NPSA, opgericht in 1958, heeft als doel om zo voordelig mogelijk te beantwoorden aan de behoeften van de NAVO en haar lidstaten op het vlak van verwerving van materieel, terbeschikkingstelling van capaciteiten en logistieke steun. Het werd 50 jaar geleden gehuisvest in een militaire kazerne in Capellen, Luxemburg.

Uit een recente audit is gebleken dat de site qua gezondheid en veiligheid op het werk niet conform blijkt met de wetgeving van het gastland. Daarom werd een heropbouwproject van de gehele infrastructuur gepland. Omdat het NSPA niet over eigen middelen beschikt, heeft het comité van toezicht van het agentschap (ASB) gevraagd dat de lidstaten de financiering van de investeringen zouden voorschieten. De ministerraad gaat akkoord met de deelname van België aan deze financiering.