25 apr 2014 18:26

Belgische deelname aan de speciale OVSE-waarnemingsmissie in Oekraïne

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de deelname van België aan de speciale waarnemingsmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in Oekraïne.

Om de oproepen van de OVSE positief te beantwoorden beslist de ministerraad de landgenoten die door de OVSE werden geselecteerd ten laste te nemen, volgens de verdeelsleutel die geldt voor de verplichte bijdragen van de lidstaten tot het budget van de OVSE (hetzij 3,24% voor België). Dit wordt gefinancierd door de globale budgettaire enveloppe van de kredieten bestemd voor civiele crisisbeheersing. 

Om aan de tweede oproep van de OVSE tegemoet te komen wordt voorgesteld dat Belgïë de financiële last voor 6 waarnemers op zich zou nemen. Voor de volgende oproepen (tot een totaal van 500 waarnemers) zal België een maximum van 3,24% van de bijkomende waarnemers ten laste nemen (15 Belgen op 500).

Ter herinnering:
Op 10 april 2014 gaf de ministerraad zijn princiepsakkoord voor de deelname van België aan de speciale waarnemingsmissie van de OVSE in Oekraïne, naar aanleiding van de selectie van 3 landgenoten door de OVSE (2 waarnemers en 1 veiligheidsofficier). Op 10 april 2014 's avonds heeft de OVSE bij de lidstaten een tweede oproep gedaan om kandidaten voor te dragen met het oog op de aanwerving van 100 bijkomende waarnemers. Op 14 april verscheen een geamendeerde versie van deze tweede oproep, waarbij 200 bijkomende waarnemers gezocht werden in plaats van 100.