27 okt 1995 15:00

Belgische deelname aan de VN-waarneming bij de verkiezingen in Guatema
la