23 mrt 2018 17:09

Belgische deelname aan Historical Ordnance Disposal operatie ‘Benevolent Depolutting 2018’ in het Kanaal

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de Belgische deelname aan Historical Ordnance Disposal operatie ‘Benevolent Depolutting 2018’ in het Kanaal.

In het kader van het permanent NAVO-mijnenbestrijdingseskader wordt voorzien dat BNS NARCIS deelneemt aan een ontmijningsopdracht die in het Kanaal voor de Franse kust zal plaatsvinden tijdens de eerste twee weken van april 2018. Gezien België in 2018 het commando voert van het permanent NAVO-mijnenbestrijdingseskader N°1, zullen ook drie Belgische leden van de eskaderstaf deelnemen aan deze operatie. Tijdens deze opdracht zal de Narcis bijdragen tot het opsporen en vernietigen van zeemijnen en ontploffingstuigen uit beide wereldoorlogen in de territoriale wateren en in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van Frankrijk.

Drie Belgische stafleden, waaronder de Commandant van het permanent NAVO-mijnenbestrijdingseskader,
zullen zijn ingescheept aan boord van het NAVO-stafschip Mercuur en zullen bijdragen tot de aansturing en coördinatie van de schepen die worden ingezet tijdens deze operatie.