10 jan 2003 16:00

Belgische deelname aan ISAF

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het uitschrijven van een dienstencontract voor de luchttransportcapaciteit (*) ten voordele van de inplaatsstelling van het Belgische detachement in het kader van de Belgische deelname aan de internationale beveiligingsmacht ISAF III (International Security Assistance Force). Doel van deze opdracht is de bescherming van het vliegveld van Kabul in Afghanistan.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het uitschrijven van een dienstencontract voor de luchttransportcapaciteit (*) ten voordele van de inplaatsstelling van het Belgische detachement in het kader van de Belgische deelname aan de internationale beveiligingsmacht ISAF III (International Security Assistance Force). Doel van deze opdracht is de bescherming van het vliegveld van Kabul in Afghanistan.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het uitschrijven van een dienstencontract voor de luchttransportcapaciteit (*) ten voordele van de inplaatsstelling van het Belgische detachement in het kader van de Belgische deelname aan de internationale beveiligingsmacht ISAF III (International Security Assistance Force). Doel van deze opdracht is de bescherming van het vliegveld van Kabul in Afghanistan.