25 apr 2014 18:26

Belgische deelname aan missie EUCA SAHEL in Mali

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken  Didier Reynders om België te laten deelnemen aan de civiele missie EUCAP SAHEL in Mali.

Die missie omvat bijstand en adviesverlening aan de Malinese veiligheidsdiensten bij de implementatie van de veiligheidshervorming. 

De deelname aan de civiele missie, die de militaire missie EUTM Mali aanvult, laat aan België toe om zich in te schrijven in de globale EU ontwikkelings- en veiligheidsstrategie in de Sahel. Ook de federale politie hecht belang aan deze missie, in volledige coherentie met haar eigen nationale veiligheidsstrategie. West-Afrika is een regio waar de federale politie haar aanwezigheid en informatienetwerk wenst te verhogen, in het kader van de strijd tegen allerlei soorten illegale handel en terrorisme. 

Na analyse van de potentiële beschikbaarheid van personeel dat een voorbereidende vorming voor civiele missies heeft gekregen, zou België aan deze missie kunnen deelnemen met:

  • vier federale politie-experten bijgestaan door de FOD Binnenlandse Zaken
  • een expert-jurist bijgestaan door de FOD Justitie
  • drie algemene experten bijgestaan door de FOD Buitenlandse Zaken