18 mei 2018 16:39

Belgische deelname aan ‘NATO Training and Capacity Building' in Iraq in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de operationele inzet van acht Belgische militairen ten behoeve van de NAVO-opdracht 'NATO Training and Capacity Building' in Taji in Irak.

Deze militairen zullen de opdracht krijgen om er medische training en mentoring te geven aan een twintigtal Iraakse veiligheidstroepen voor een periode van een vijftal weken tijdens de maanden juni en juli 2018. Vier Belgische militairen zullen instaan voor de medische instructie, terwijl vier militairen de individuele beveiliging zullen verzekeren tijdens de training.