23 jul 2015 16:31

Belgische deelname met een interwapen tactische eenheid aan de NAVO 'assurance measures’ in Litouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de inzet van een interwapen tactische groepering voor de 'assurance measures' van het NAVO Readiness Action Plan in Litouwen.

De interwapen tactische groepering van ongeveer 265 militairen zal, door zijn aanwezigheid in Litouwen van eind september tot begin november 2015, bijdragen tot het demonstreren van de vastberadenheid van de NAVO, de cohesie tussen haar lidstaten en de solidariteit met de oostelijke lidstaten. De interwapen tactische groepering zal samen met een Litouws en een Luxemburgs detachement trainen voor een brede waaier aan operaties.

Het personeel zal voor de duur van deze inzet ontplooid worden in de deelstand  militaire bijstand (KB-03 – coëfficiënt 2).