08 dec 1995 16:00

Belgische financiële bijdrage aan de campagne tegen de anti-persoonsmi
jnen en aan de Organisatie voor Afrikaanse Eénheid