06 dec 2000 16:00

Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden