07 dec 2012 18:14

Belgische inzet van Defensie in 2013

De ministerraad stemt in met de geplande inzet van Belgische militairen in operaties in 2013 die minister van Landsverdediging Pieter De Crem heeft voorgesteld. België zal zijn huidige bijdragen in het kader van de lopende NAVO, EU en VN-operaties in 2013 voortzetten.

België zet in 2013 de lopende operaties voort, maar er zijn een aantal wijzigingen. Wat de NAVO-operatie ISAF in Afghanistan betreft, zal België na de recente overdracht van de verantwoordelijkheden voor de beveiliging van het militaire gedeelte van de internationale luchthaven van Kaboel (KAIA) hoofdzakelijk aanwezig blijven op twee sub-theaters. In het noorden (Kunduz) blijft Defensie deelnemen aan de vorming van het Afghaanse leger en vanuit het zuiden (Kandahar) waar het Belgische F-16 detachement gelegerd is blijft defensie bijdragen tot de bescherming van de ISAF-troepen vanuit de lucht. Daarnaast levert België ook onderrichters aan enkele van de wapenscholen van het Afghaanse leger in Kaboel en Masar-e-Sharif, adviseurs voor de oprichting van een Afghaanse helikoptereenheid in Kandahar en stafmedewerkers om posten in te vullen op de hoofdkwartieren om de evolutie van de operatie op te volgen. Zoals het regeerakkoord voorziet, zullen de Belgische troepen ten laatste in 2014 uit Afghanistan wegtrekken. Een aanwezigheid ter plaatse samen met andere partnerlanden is mogelijk voor de wederopbouw van het land. 

Defensie zal de ontmijningsopdracht verderzetten in 2013 in Libanon en zal klaar zijn om eventueel vanaf midden 2013 met een alternatieve capaciteit te opereren. De noodzaak van verandering van capaciteit zal gebeuren in nauwe coördinatie met de VN in functie van de gewijzigde omstandigheden op het terrein en het onderwerp uitmaken van een apart dossier voor de ministerraad in 2013.

In het kader van de EU-operaties loopt de deelname van het fregat Louise Marie aan de antipiraterijoperatie ATALANTA rond de Hoorn van Afrika tot februari 2013. Daarna blijft de voeling met dit theater verzekerd dankzij een beperkte deelname van de Marine en de Landcomponent, ter voorbereiding van een nieuwe inzet van een fregat in 2014.

Gezien de positieve resultaten van EUTM (EU Training Mission) in 2012 zal België opnieuw onderrichters inzetten voor de opleiding van het Somalische regeringsleger, indien het mandaat van deze opdracht verlengd wordt.

Voor de operatie MONUSCO zal de bijdrage van het luchttransportdetachement C-130, dat reeds sedert 2009 daar ingezet is, verlengd worden tot november 2013.
Op vraag van de NAVO zal België van september tot december 2013 ook vier F-16’s inzetten voor de operatie ‘Baltic Air Policing’, de beveiliging van het Baltische luchtruim.