25 jun 2021 08:45

Belgische kandidatuur om de zetel van het BBNJ-Secretariaat te huisvesten

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès in met het voorstel om de zetel van het secretariaat van 'Biodiversity Beyond National Jurisdiction' (BBNJ) in België te huisvesten. 

Net zoals dat voor andere internationale conventies het geval is, zal er voor BBNJ ook een secretariaat opgericht worden. Het zou een enorme verdienste zijn voor België, een van de voortrekkers van de Blue Leaders, indien het secretariaat in Brussel gehuisvest zou worden. Dit past niet alleen binnen het engagement van ons land, maar zou ook het internationaal aanzien van België aanzienlijk verhogen.

De oceaan, en dus ook de internationale onderhandelingen over mariene biodiversiteit, zijn van groeiend belang, onder andere door de rol van een gezonde oceaan als buffer tegen de negatieve effecten van klimaatverandering. Dit is een uitgewezen kans om ons land op de kaart te zetten als één van de belangrijkste spelers die zich actief inzetten voor de bescherming van de oceaan.

In dit kader stemt de ministerraad stemt in met het voorstel om de zetel van het BBNJ-Secretariaat in België te huisvesten en vraagt ze aan de Minister van Noordzee en de Minister van Buitenlandse Zaken om deze kandidatuur actief te promoten.