08 sep 2023 17:24

Belgische kandidatuur om de zetel van het BBNJ-secretariaat te huisvesten

De ministerraad stemt in met het voorstel om de zetel van het secretariaat van 'Biodiversity Beyond National Jurisdiction' (BBNJ) in Brussel te huisvesten.

BBNJ is een verdrag over de bescherming en duurzame ontwikkeling van biodiversiteit buiten nationale jurisdictie en voorziet o.a. een procedure voor het creëren van mariene beschermde gebieden, een systeem voor de toegang tot en het verdelen van winsten op mariene genetische hulpbronnen en overdracht van mariene technologie.

Het verdrag werd in maart 2023 aangenomen na meer dan 15 jaar onderhandelingen. België speelde bij deze onderhandelingen een cruciale rol.

Net zoals dat voor andere internationale conventies het geval is, zal er voor BBNJ ook een secretariaat opgericht worden. Het zou een grote verdienste zijn voor België, een van de voortrekkers van de Blue Leaders, indien het secretariaat in Brussel gehuisvest zou worden. Dit past niet alleen binnen het engagement van ons land, maar zou ook het internationaal aanzien van België aanzienlijk verhogen.

In dit kader stemt de ministerraad stemt in met het voorstel om de zetel van het BBNJ-secretariaat in België te huisvesten en vraagt ze aan de minister van Noordzee en de minister van Buitenlandse Zaken om deze kandidatuur actief te promoten.